Структура відділу

Структура Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області

 

+ Структурні підрозділи:

Слідче відділення

 

Начальник

Муленко Михайло Анатолійович

підполковник поліції

Адреса: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33

тел. (057) 492-09-01 (начальник СВ)

тел. чергової частини: (057) 492-09-02

 

Слідче відділення Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області (далі – СВ), є структурним підрозділом Балаклійського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правовою основою діяльності СВ є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про Національну поліцію» та інші нормативні акти законодавства з питань досудового розслідування.

Діяльність СВ здійснюється відповідно до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування, взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, громадськими організаціями і об’єднаннями.

Основні завдання СВ

 • захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;

охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження;

 • забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності СВ;
 • забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями;
 • виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення;
 • здійснення профілактичної роботи на підставі матеріалів розслідування кримінальних правопорушень;
 • СВ зобов’язане застосовувати всі передбачені законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Функції СВ:

 • Усебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;
 • Аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих, унесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування органів досудового розслідування, забезпечення правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, інформування населення із зазначених питань через засоби масової інформації;
 • Розроблення та реалізація заходів щодо дотримання законодавства, зміцнення службової дисципліни, підвищення якості досудового розслідування і скорочення його строків;
 • Вивчення, узагальнення позитивного досвіду досудового розслідування, упровадження його на практиці та розроблення сучасних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
 • Вивчення практики застосування слідчими норм права і розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України;
 • Забезпечення підбору, розстановки і виховання кадрів для органів досудового розслідування, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності;
 • Організація відповідно до КПК України та законів України розгляду і вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з проведенням досудового розслідування кримінальних правопорушень.

+ Сектор кримінальної поліції

Начальник

Чорний Максим Васильович

підполковник поліції

Адреса: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33

тел. (057) 492-02-06 (начальник СКП)

тел. чергової частини: (057) 492-09-02

 

Оперативно-службова діяльність особового складу сектору кримінальної поліції (далі – СКП) ґрунтується на конституційних принципах дотримання законності, захисту прав і свобод людини, права на повагу, свободу і недоторканність особи, житла, охорони власності громадян, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, презумпції невинуватості.

Правову основу діяльності СКП становлять Конституція України, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України, Закони України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України.

Основні завдання СКП:

Безпосереднє вжиття організаційних і практичних заходів щодо попередження, виявлення і розкриття злочинів проти особи, власності, пов’язаних з організованою і груповою злочинністю, незаконним обігом зброї, бойових припасів і вибухових речовин, наркотичних засобів, розшуку осіб, які переховуються від правоохоронних органів, установлення долі безвісно зниклих громадян, ідентифікації невпізнаних трупів, усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів.

Функції СКП:

Вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки на території обслуговування й окремих об’єктах, а також стану роботи з попередження та розкриття злочинів, розроблення і вжиття на цій основі заходів з удосконалення оперативно-службової діяльності у сфері боротьби зі злочинністю.

Організація та безпосереднє вжиття оперативно-розшукових заходів з виявлення, викриття та знешкодження злочинних груп, у тому числі з ознаками організованості, міжрайонного характеру і бандитського спрямування.

Вжиття комплексу оперативно-розшукових заходів з розкриття умисних убивств та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи. На підставі аналізу обставин учинення зазначених вище злочинів, насамперед на замовлення, з використанням вогнепальної зброї та вибухівки, на сексуальному ґрунті, у тому числі категорії минулих років, виявлення ознак серійності, розроблення й реалізація заходів з їх розкриття.

Організація та безпосереднє проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин, крадіжками таких предметів та злочинних посягань, учинених з їх застосуванням.

Безпосередня участь у розкритті тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності, а також серійного характеру.

Безпосереднє вжиття оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, пов’язаних із посяганням на предмети, що становлять національне культурне надбання, історичну цінність, творів мистецтва, а також їх розшук.

Безпосередня участь у розкритті незаконних заволодінь транспортними засобами, проведення заходів з установлення осіб, які їх учиняють.

Розшук осіб, які переховуються від органів дізнання, досудового слідства та суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, установлення долі зниклих громадян та ідентифікації невпізнаних трупів.

Забезпечення своєчасного та об’єктивного розгляду звернень та запитів народних депутатів України, звернень громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції карного розшуку.

 

+ Сектор превенції патрульної поліції

 

Начальник

Виноградський Руслан Олексійович

капітан поліції

Адреса: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33

тел. (057) 492-09-06 (начальник СППП)

тел. чергової частини: (057) 492-09-02

 

СППП в межах своєї компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, організації роботи дозвільної системи, ювенальної превенції, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

У своїй діяльності СППП керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС України, Національної поліції та Положенням.

Шановні громадяни!

Повідомляємо Вам, що прийом громадян з питань дозвільної системи (консультації, реєстрація, перереєстрація, переоформлення зброї та інше) здійснює інспектор з контролю за обігом зброї капітан поліції

Нескородь Андрій Володимирович

адреса: м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33 (1 – й поверх, кабінет № 2)

Прийом громадян:

Вівторок з 09.00 до 13.00 години

П’ятниця з 14.00 до 17.00 години

Субота з 09.00 до 13.00 години

Основні завдання СППП:

Формування та реалізація, у межах компетенції, державної політики у сферах підтримання публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства, протидія правопорушенням, надання в межах визначених законом послуг особам які з (особистих, економічних, соціальних причин, надзвичайних ситуацій) потребують допомоги, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

Функції:

Організовує в межах компетенції проведення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.

Виявляє причини та умови, що призводять до вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, уживає, у межах компетенції, заходів щодо їх усунення.

Уживає заходів з організації забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, інших публічних місцях, зокрема під час проведення масових (мирних зібрань, культурно-видовищних та публічних релігійних заходів, виборів і референдумів) та спортивних (футбольних матчів та інших масштабних спортивних змагань) заходів, організації формування відповідних обліків, запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) порядку, масових заворушень.

У межах компетенції організовує забезпечення публічної безпеки та порядку.

У порядку та в спосіб, визначений законодавством, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, уживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі.

Уживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї.

У межах визначених повноважень бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання та використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту й активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система.

У межах компетенції у визначеному законом порядку організовує приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної й іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв.

Організовує та здійснює контроль за проведенням індивідуально-превентивної роботи з особами, які перебувають на профілактичних обліках, насамперед з особами, звільненими з місць позбавлення волі, та тими, що вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство).

Організовує роботу зі взаємодії з населенням та громадськими формуваннями з охорони публічного (громадського) порядку.

Запобігає вчиненню дітьми правопорушень, організовує індивідуальну превентивну роботу з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом, роботу з протидії втягненню дітей у злочинну діяльність, пияцтво, зайняття жебрацтвом та іншу протиправну діяльність.

Організовує загальну превентивну роботу з дітьми, у тому числі за місцем проживання, у навчальних та виховних закладах.

Уживає заходів з попередження жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, законними представниками, а також своєчасного вилучення дитини в разі загрози її життю і здоров’ю, влаштування її до спеціальних установ.

Запобігає дитячій бездоглядності, здійснює профілактику причин самовільного залишення дітьми домівок чи навчально-виховних закладів, забезпечує дотримання вимог законів щодо опіки, піклування над дітьми – сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

Припинення правопорушень, надання допомоги громадянам, які її потребують.

У разі необхідності надання практичної допомоги членам слідчо-оперативної групи (далі – СОГ) у здійсненні заходів щодо розкриття кримінального правопорушення в найкоротший термін.

Патрулювання території обслуговування з метою проведення превентивних заходів з попередження та виявлення правопорушень, публічної безпеки та порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, інших публічних місцях.

Доставляння, у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення.

Здійснює інші повноваження, визначені законом.

+ Сектор кадрового забезпечення

Начальник

Білокудря Віталій Сергійович

підполковник поліції

 Адреса: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33

тел. (057) 495-15-42 (начальник СКЗ)

тел. чергової частини: (057) 492-09-02

 

Сектор кадрового забезпечення (далі – СКЗ) є структурним підрозділом Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області, який забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в підрозділі.

У своїй діяльності СКЗ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС України, наказами Національної поліції України, іншими актами законодавства України.

Основні завдання СКЗ:

Кадрове забезпечення службової діяльності підрозділу.

Організація та методичне забезпечення спеціальної підготовки вперше прийнятих на службу поліцейських з метою набуття ними знань і навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, а також підвищення кваліфікації та перепідготовки поліцейських.

Організація професійного навчання та стажування, системи психологічного забезпечення поліцейських.

Забезпечення відповідно до законодавства та в межах компетенції соціального захисту поліцейських, членів їх сімей, а також організація та проведення соціально-гуманітарної роботи і заходів щодо забезпечення соціальної підтримки членів сімей працівників поліції, які загинули або отримали інвалідність.

Організація роботи зі зміцнення дисципліни та законності в діяльності поліцейських, забезпечення прав і законних інтересів громадян, проведення службових розслідувань, повної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення яких належить до компетенції СКЗ, організація профілактичної роботи.

Функції СКЗ:

Здійснення контролю за виконанням нормативно-правових актів МВС України, наказів НПУ з питань кадрового забезпечення поліції, дотриманням порядку проходження служби поліцейськими.

Організація роботи з добору кадрів, підготовка матеріалів та внесення начальнику пропозицій щодо призначення, переміщення та звільнення цих осіб.

Організація та здійснення заходів щодо комплектування підрозділу висококваліфікованими, морально стійкими працівниками.

Підготовка та направлення матеріалів щодо присвоєння перших та чергових спеціальних звань до ДКЗ НПУ, а також опрацювання подань і підготовка наказів про присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським.

Розгляд, підготовка та направлення до ДКЗ НПУ матеріалів про нагородження поліцейських і працівників ГУНП в області державними нагородами України, присвоєння їм почесних звань, нагородження відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НПУ та МВС, застосування інших видів заохочень.

Формування, ведення, облік особових справ працівників Балаклійського ВП.

Підготовка матеріалів про зняття військовозобов’язаних і призовників з обліку та постановки їх на спеціальний облік НПУ.

Організація професійного навчання поліцейських, проведення організаційних та практичних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх професійної майстерності.

Організація та проведення відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» занять із фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в Балаклійському ВП, інших заходів, спрямованих на формування у поліцейських спеціальних фізичних якостей й навичок, необхідних для вирішення службових завдань.

Організація і проведення заходів, спрямованих на попередження та профілактику порушень дисципліни і законності та надзвичайних подій серед особового складу Балаклійського ВП.

Аналіз стану дисципліни та законності серед особового складу, визначення напрямів, що потребують посиленої уваги та втручання, підготовка пропозицій керівництву ВП щодо відповідного реагування на наявні недоліки і вжиття заходів щодо їх недопущення.

 

+ Сектор моніторингу

Начальник

Салій Ігор Олексійович

капітан поліції

Адреса: 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 33

тел. (057) 492-09-05 (начальник СМ)

тел. чергової частини: (057) 492-09-02

Діяльність сектору моніторингу (далі – СМ) ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

У своїй діяльності СМ керуються Конституцією України та іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, іншими нормативно-правовими актами.

 Основні завдання СМ:

моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни;

вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності на території обслуговування, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, організація ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення;

здійснення організаційного та методичного забезпечення аналітичної роботи підрозділу, організація комплексного аналізу стану забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг на території обслуговування, аналіз відповідних результатів роботи підрозділу;

здійснення контролю за виконанням особовим складом підрозділу Конституції України та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, інших актів законодавства України;

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, територіальної оборони, організація та проведення заходів щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків (далі – цивільний захист), у тому числі в особливий період, їх координація та методичне забезпечення;

здійснення в підрозділі систематичного аналізу та перевірок стану обліково-реєстраційної дисципліни.

Функції СМ:

 1. Моніторинг оперативної обстановки та організація реагування на її зміни:

– збір, оцінка, аналіз інформації про криміногенну ситуацію на території обслуговування, кримінальні правопорушення, порушення публічної безпеки і порядку, інші надзвичайні події та заходи реагування, що вживаються структурними підрозділами ВП для усунення недоліків;

– підготовка зведень про кримінальні правопорушення та інші, не пов’язані з ними, події, а також обмін інформацією стосовно них з іншими державними органами влади;

– участь в організації діяльності оперативних штабів, робочих груп з координації дій та управління силами і засобами поліції під час проведення масових заходів, державних свят і надзвичайних подій;

– участь у розробленні та контролі за реалізацією типових планів операцій.

Аналітична робота і планування:

– комплексна оцінка криміногенної ситуації на території обслуговування за півріччя і рік;

– узагальнення матеріалів за підсумками роботи засідань нарад керівництва ВП;

– підготування аналітичних довідок про оперативну обстановку на території обслуговування і заходи, що вживаються підрозділами ВП з метою зміцнення правопорядку;

– підготовка доповідних записок з проблемних питань діяльності підрозділу ВП.

Організаційне забезпечення діяльності нарад керівництва ВП:

– заслуховування звітів керівників підрозділів ВП на нарадах;

– ведення протоколів засідань нарад керівництва ВП.

 

+ СРПП № 1

+ СРПП № 2

+ СРПП № 3

+ СРПП № 4

 + Сектор логістики